Arena

Kao i većina dorida nastalih u SFRJ tokom 80-tih godina i moj komšija imao je ugrađenu arenu za podešavanje dijalekta srpskohrvatskih jezika naroda i narodnosti. Arena je ovalni preklopnik sa dvanaest pozicija, često se sretao na jako starim televizorima gde je služio za izbor kanala. Kod droida, arena se uglavnom nalazila u gornjem delu glave, unutar lobanje.

Jednog dana komšiji se, usled nekog udarca, arena slučajno pomerila na ijekavicu. Četiri dana pokušavali smo da mu objasnimo šta se desilo, ali on je uporno tvrdio kako je pravilnije i učtivije koristiti ijekavicu smatrajući nas zaostalima. Konačno, peti dan, majka ga je dohvatila i vratila mu arenu u poziciju za ekavicu, beogradski dijalekat.

 

Leave a Reply